AudiMAX: Ideaal bij brede scopes en uitgebreide inspecties

Heeft uw inspectie-organisatie te maken met een breed werkveld met verschillende inspectieschema’s of met een groot aantal te inspecteren bepalingen? Dan biedt AudiMAX inspectie-software u het juiste gereedschap bij de beheersing en de uitvoering van uw werkzaamheden.

Met AudiMAX stelt u zelf onbeperkt inspectie-schema’s samen, maakt u onderscheid tussen de verschillende scopes binnen deze schema’s en kunt u inspectierapporten opstellen die direct van deze schema’s en scopes zijn afgeleid.

Nooit meer ellenlange checklists opstellen en actueel houden in Word of Excel; U beheert het inspectieschema en AudiMAX zorgt voor een perfect inspectierapport!

Ook de nieuwe App voor het verzamelen van ruwe data tijdens de inspectie bespaart enorm veel tijd. Tijdens de inspectie kan de inspecteur middels foto’s, videos, notities en gesproken tekst alle relevante informatie verzamelen. AudiMAX verwerkt deze gegevens vervolgens automatisch in het inspectierapport.

…En uiteraard voldoet alles aan de eisen van ISO/IEC 17020 en ILAC P15!

Nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!