Met standaard applicatie alle inspecties onder controle

De inzet van standaard bedrijfssoftware op alle soorten van terreinen heeft zich in de afgelopen jaren ingeburgerd. Het nut van een boekhoudprogramma of van een magazijnadministratie is onomstreden. Het cijfermatige werk is echter niet het enige dat geautomatiseerd beter, sneller en foutloos kan worden uitgevoerd.

Inspectie-instellingen bevinden zich in de dagelijkse praktijk nog vaak in het tijdperk van pen & papier. Heel wat inspectiebedrijven laten hun inspecteurs hun bevindingen op checklijsten opschrijven. In de gevorderde gevallen worden checklists in tekstverwerkingsprogramma’s  aangemaakt en er zijn ook bedrijven waarbij inspecteurs ter plekke in een laptop hun bevindingen kunnen intikken. Echter al deze geavanceerd lijkende inspectie ondersteuningsmiddelen zijn nog geen interactieve inspectiesoftware.

Gemak en efficiency-winst
Een interactieve inspectiesoftware,  waarvan er tal van specifieke software producten zijn en één generieke (AudiMAX), biedt gemak voor de inspecteur  en efficiency winst voor het bedrijf.

Centrale opslag
Het voornaamste punt is, dat alle inspectierapporten in de centrale database van het inspectiebedrijf zijn opgeslagen en geen rapport zoek kan raken. Doordat de rapporten in de database  in “real-time” worden opgeslagen kan de aansluitende bewerking zoals beoordelingen die bijvoorbeeld tot een certificering leiden, sneller plaatsvinden. Ook kan de facturatie sneller starten.

Foutloze inspecties
De inspecteur kan door de geautomatiseerde inspectieondersteuning geen inspectiepunt over het hoofd zien. Hij wordt aan bijzondere omstandigheden die bij het te inspecteren object gelden, herinnerd. Hij hanteert de juiste norm en regeling. De kans op fouten is gereduceerd.

Betere aansturing
Voor het management ontstaat er de mogelijkheid om de inspectierapporten online in te zien, te reviewen en met elkaar te vergelijken. Het afstemmen van de werkwijzen van de inspecteurs is veel makkelijker. Het personeel kan als het ware gekalibreerd worden. Ook het voeren van functioneringsgesprekken is op basis van geautomatiseerd opgestelde rapporten makkelijker. Inspecteurs kunnen sneller in een ander werkgebied ingewerkt worden omdat de inspectie-software hen als een geheugensteuntje door de inspectie heen begeleidt.