AudiMAX: App voor inspecties

Voor het snel en zeker verzamelen van (ruwe) inspectiedata is er voor AudiMAX een App beschikbaar, de Raw Data Harvester. Hiermee kunnen notities, foto’s, geluidsopnamen en video’s tijdens de inspectie gemakkelijk worden vastgelegd met behulp van een iPhone of iPad.

AudiMAX Raw Data Harvester

De AudiMAX RDH-App maakt het tevens mogelijk om barcodes te scannen. Alle tijdens de inspectie verzamelde gegevens worden met de RDH-App moeiteloos vastgelegd. Aan de eis van paragraaf 7.1.7 van ISO/IEC 17020:2012 wordt hiermee ongemerkt voldaan. Controle op de correcte overname van ruwe data die tijdens inspecties is verzameld op het uiteindelijke inspectierapport (paragraaf 7.1.8) wordt onnodig.

Alle tijdens de inspectie vergaarde informatie wordt automatisch verstuurd naar de AudiMAX omgeving en wordt dan beschikbaar voor het opstellen van een inspectierapport.

AudiMAX Raw Data Harvester

AudiMAX Inspection Data Harvester App