AudiMAX: Beheer van inspecteurs, opleidingen en competenties

Bij de uitvoering van inspecties mogen alleen gekwalificeerde inspecteurs worden ingezet. Dat betekent, dat de inspectie-instelling er voor zorg dient te dragen, dat opleidingen en de ervaring van de inspecteurs zijn geregistreerd. Daarnaast dienen inspecteurs doorlopend bijgeschoold te worden, waarvan uiteraard ook een registratie moet worden bijgehouden door de inspectie-instelling. Alvorens een inspecteur voor een bepaalde scope inspecties kan uitvoeren, moet binnen AudiMAX door het management worden aangegeven dat de desbetreffende inspecteur daartoe gekwalificeerd is.

AudiMAX volgt daarbij de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 17020:2012, in het bijzonder de bepalingen van paragraaf 6.1.

6.1.1    The inspection body shall define and document the competence requirements for all personnel involved in inspection activities […].