AudiMAX: Beheer van uitrusting en apparatuur en kalibraties

Voor de juiste uitvoering van inspecties is het van belang, dat er een sluitende administratie is t.a.v. de in gebruik zijnde apparatuur die van invloed is op inspectieresultaten. AudiMAX biedt een compleet managementsysteem voor het vastleggen, plannen en uitvoeren van kalibraties en tussentijdse controles van de (meet-)middelen.

Beheer van uitrusting

AudiMAX volgt daarbij de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 17020:2012, in het bijzonder de bepalingen van paragraaf 6.

6.2.3    The inspection body shall ensure the continued suitability of the facilities and the equipment […] for their intended use.

Daarnaast volgt AudiMAX de bepalingen van ISO 10012 voor het beheer van meetinstrumenten.

D.m.v. de beheersfuncties binnen AudiMAX t.a.v apparatuur, is het mogelijk om exact te traceren welk toestel is gebruikt bij welke inspectie en om vast te stellen of dit toestel het voorgeschreven onderhoud heeft ondergaan.

Lees meer over het beheer van meetinstrumenten op het 17020-Blog.