AudiMAX: Opstellen van inspectierapporten

Van iedere inspectie dient een rapport opgesteld te worden. Het inspectierapport dient aan diverse eisen te voldoen. Het is ondermeer van belang, dat alle uitgevoerde inspectie-verrichtingen op het inspectierapport worden vermeld. Aangezien de te inspecteren norm in AudiMAX het uitgangspunt is voor het inspectierapport, wordt door AudiMAX aan deze eis voldaan.

Inspecteurs kunnen met AudiMAX voor ieder geïnspecteerd item een beoordeling vastleggen én middels een opmerking, foto, audio- en video-opnames duidelijk maken hoe en waarom zij tot de beoordeling zijn gekomen. Hiermee wordt zgn. ‘onderrapportage’ voorkomen.

AudiMAX volgt daarbij de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 17020:2012, in het bijzonder de bepalingen van paragraaf 7.4

7.4.1 The work carried out by the inspection body shall be covered by a retrievable inspection report […]

Inspectierapporten in AudiMAX bevatten alle vereiste gegevens en worden op een professionele wijze weergegeven. Het inspectierapport is tenslotte het visitekaartje van de inspectie-organisatie!

AudiMAX Inspectierapport

Voor het verzamelen van ruwe data tijdens inspecties is er ook een App beschikbaar voor iPad en iPhone!

AudiMAX Inspection Data Harvester App