AudiMAX: Registratie en beheer van inspectie-objecten

AudiMAX biedt de mogelijkheid om inspectie-objecten (inspectie-items) te identificeren en te registreren. Dit is van belang, omdat er geen onduidelijkheid mag ontstaan over welk object op een inspectierapport wordt bedoeld. De koppeling tussen het inspectie-object en het rapport moet onmiskenbaar zijn.

AudiMAX maakt het mogelijk om allerlei soorten inspectie-objecten vast te leggen; een locatie op basis van een adres, een voertuig op basis van een chassisnummer, maar ook een gebied op basis van geografische coördinaten. Het maakt dus niet uit welke objecten of items door een inspectie-organisatie gekeurd worden, binnen AudiMAX kan het object te allen tijde perfect worden geregistreerd.

AudiMAX: Object

Ook is het mogelijk om aan ieder inspectie-object bijlagen toe te voegen, zoals situatieschetsen, technische tekeningen en PDF-/Excel-/Word-bestanden.

AudiMAX volgt daarbij de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 17020:2012, in het bijzonder de bepalingen van paragraaf 7.2.

7.2.1    The inspection body shall ensure items and samples to be inspected are uniquely identified in order to avoid confusion regarding the identity […].