AudiMAX: Registratie en beheer van inspectie-schema’s

Aan de basis van iedere inspectie ligt de te inspecteren regelgeving. Binnen AudiMAX kan het te inspecteren schema volledig en revisie-zeker worden beheerd. Naast de vastlegging van het te toetsen inspectie-schema, biedt AudiMAX de mogelijkheid om werkinstructies op te nemen bij ieder te inspecteren element van het schema.

AudiMAX | Norm

AudiMAX volgt daarbij de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 17020:2012, in het bijzonder de bepalingen van paragraaf 7.1.

7.1.1    The inspection body shall use the methods and procedures for inspection which are defined in the requirements against which inspection is to be performed…..

7.1.4 All instructions, standards or written procedures [….] relevant to the work of the inspection body shall be maintained up-to-date and be readily available to the personnel.