Nieuw in AudiMAX

In april is een update van AudiMAX beschikbaar gekomen. Hierin zijn weer een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Bijlagen bij het inspectierapport, zoals foto’s, Excel-spreadsheets, audio- en video-opnamen en PDF- of Word-documenten, kunnen vanaf nu per item op het inspectierapport worden toegevoegd. Via een link kunnen deze bestanden worden ingezien, ook door de klant via het klantenportaal.

Verder is het vanaf nu mogelijk, om bijlagen toe te voegen aan inspectieobjecten. Ook hier kunnen allerlei soorten bestanden worden toegevoegd. Informatie zoals situatieschetsen, technische tekeningen, contracten of aanvullende afspraken kunnen met deze functionaliteit eenvoudig aan het te inspecteren object/item worden gekoppeld en inzichtelijk worden gemaakt.