App voor AudiMAX in ontwikkeling

AudiMAX zal binnenkort worden aangevuld met een App, die bedoeld is om tijdens inspecties gegevens te verzamelen zoals notities, foto’s, geluidsopnamen en videos.

Na afloop van de inspectie kunnen de via de App verzamelde gegevens direct in het inspectierapport worden opgenomen.

Vooralsnog zal de App alleen voor IOS (Apple) beschikbaar komen.

AudiMAX Inspection Data Harvester App