Klachtenmanagement geïntegreerd in AudiMAX

Sinds kort is het managen van klachten binnen een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling een stuk eenvoudiger geworden. AudiMAX biedt nu namelijk de mogelijkheid om klachten, afwijkingen en beroepen af te handelen, waarmee de inspectie-organisatie direct voldoet alle eisen die aan klachtenmanagement worden gesteld.

AudiMAX hanteert het principe van de 4 O’s. Dit principe, waarop ook door de RvA-auditors wordt getoetst, houdt in, dat vier stappen doorlopen worden bij het afhandelen van klachten, beroepen en afwijkingen. Dit zijn:

  1. een onderzoek naar de Oorzaak
  2. een onderzoek naar de Omvang
  3. het formuleren en doorvoeren van een Oplossing
  4. het toetsen van de Operationaliteit van de oplossing

Wanneer een klacht of beroep wordt ontvangen, of wanneer een afwijking binnen de organisatie is gesignaleerd, kan binnen AudiMAX de procedure worden opgestart. De klacht, afwijking of het beroep wordt toegewezen aan een medewerker en een eventuele koppeling met een inspectierapport, client of inspectie-object wordt gelegd. Tevens wordt een deadline en de prioriteit voor de afhandeling vastgelegd.

Klachten, beroepen en afwijkingen

Gedurende de behandeling van de klacht, afwijking of het beroep kunnen ontwikkelingen worden geregistreerd. Indien gewenst, kan de indiener van de klacht, afwijking of het beroep automatisch op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen middels een e-mail.

AudiMAX beschikt ook over een handig dashboard, waarop snel een overzicht kan worden verkregen van de duur van afhandelingen, de verdeling tussen klachten, beroepen en afwijkingen, etc.

Klachten-Dashboard