Online inzicht voor klanten in inspectieresultaten

AudiMAX biedt nu de mogelijkheid om klanten van een inspectie-organisatie online inzage te geven in de inspectierapporten die voor hen zijn opgesteld.

Binnen AudiMAX kunt u uw klanten een eigen login geven. Inspectierapporten die zijn vrijgegeven door de inspectie-instelling worden beschikbaar gesteld binnen het klantenportaal.

Ook kunnen klanten via het portaal een klacht of beroep indienen en de afhandeling daarvan online volgen.

Het in de nieuwe ISO/IEC 17020:2012 verplicht gestelde klanttevredenheidsonderzoek kan ook via het klantenportaal worden verzorgd.